Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

Kastelenroute Kastelen van Baarlo

Vanaf knp 58, startpunt van deze kastelenroute, fietsen we eerst 100 meter richting knp 04 via de Baron van Erplaan. Hier passeren we kasteel De Borcht. De Borcht wordt in de volksmond ook wel  kasteel d 'Erp genoemd, naar de laatste  adellijke familie Van Erp die het kasteel bijna twee eeuwen in bezit  heeft gehad. Het kasteel kent een bewogen geschiedenis, met onder andere belegeringen door Willem van Oranje en zijn zoon Frederik Hendrik. De oudste vermelding dateert uit 1326. Het was toen een leen van de hertog van Gelre. Het kasteel is prachtig gelegen. Vlakbij bevindt zich ook een oude wasplaats “de Sprunk” genaamd, waar vroeger de was werd gespoeld en op het gras werd neergelegd om te ‘’bleken’’. De lange wastijd werd gedood met de uitwisseling van de laatste dorpsnieuwtjes, waarbij natuurlijk de grens met roddels nogal vlug werd overschreden. Niet voor niets heeft “waswief” (waswijf) in onze taal een negatieve klank. 

Na oversteken Napoleonsbaan, gaat u via fietspad linksaf, na ca. 100 meter rechts ziet u Kasteel Scheres, Het kasteel is in 1860 gebouwd op een plek waar oorspronkelijk een grote herenhoeve heeft gestaan, genaamd Scheres. De bouwheer was baron d'Olne en daarom is het kasteel ook onder deze naam bekend. De adellijke familie d'Olne was oorspronkelijk afkomstig uit de regio Luik en bezat al sinds 1766 in Baarlo heerlijke rechten. De beroemdste bewoner na de oorlog is ongetwijfeld de Japans-Amerikaanse kunstenaar Shinkichi Tajiri (Los Angeles 1923 - Baarlo 2009) geweest. Hij kocht het kasteel in 1962. Tajiri was één van de weinige beeldhouwers binnen de Cobra-groep, een experimentele kunststroming waartoe o.a. ook de schilder Karel Appel behoorde. Met zijn abstracte, metalen bouwsels heeft hij de beeldhouwkunst een hele nieuwe richting gewezen. De ijzeren knopen die in Baarlo her en der staan, maar ook de wachters van de Maasbrug in Venlo zijn daarvan de voorbeelden. Fiets weer terug naar de verkeerlichten en vervolg de route richting 28.

Aan de Napoleonsbaan via knp 28 en 57 maakt u kennis via de achterzijde (de oorspronkelijke ingang) van Chateau de Raay. Volgens de archieven werd  Godard van Kessel in het jaar 1331 door de graaf van Gelre beleend  met de ‘hoff van Rode’, de oorsprong van het huidige kasteel De Raay. De naam Rode duidt op een bosontginning. De Raaij  was vele eeuwen een ‘’riddermatig huys” wat inhield dat de eigenaar zitting had in de ridderschap van het Overkwartier van Gelre, mits hij ook het katholieke geloof beleed. Bij de renovatie in 1850 verkreeg het kasteel door de kruisende zadelkapconstructie de uitstraling van een Zwitsers chalet. Voor deze verbouwing was de toegang van het kasteel al naar de nieuw aangelegde Napoleonsweg verlegd, hoewel de oorspronkelijke oprit behouden is gebleven. 

In Maasbree aan de Wilgenstraat via knp 67 komen we bij de Oude Pastorie uit. Aan het einde van de 15de eeuw behoorde het huis op deze plek tot de bezittingen van de Heren van Brede. Het werd toen Hoff aen ghen Eijndt genoemd. Het huidige gebouw met dakruiter dateert uit het einde van de 18e eeuw. Tot aan het jaar 1860 hebben de pastoors van Maasbree in het pand gewoond. Tijdens de bouw van de wijk Oude Pastorie in de jaren zeventig van de 20ste eeuw is sloop van het omgrachte huis ternauwernood voorkomen. Alleen de weg erheen is verdwenen. Het is overigens de vraag of de gracht ooit een verdedigende functie heeft bezeten. Vaak werd een gracht ook aangelegd om de woning een meer adellijk uiterlijk te geven. Dergelijke met grachten omgeven adellijke woningen worden met de Engelse term moated site (omgracht bezit) aangeduid.

Nog altijd noemen de inwoners van Maasbree de boerderij aan de Westeringlaan 69 'het kestiël' (het kasteel), ook wel het verdwenen kasteel genoemd. Oorspronkelijk was dit een boerenhofstede, waarvan blijkens een akte uit 1451 een tak van de familie Van Brede eigenaar was. Rond 1613 zou het huis of uitgebreid, of geheel nieuw opgetrokken zijn. In de 18de eeuw werd het huis sterk verwaarloosd en in 1774 wordt dan ook gemeld dat het huis is ingestort. Begin 20ste eeuw werd het huis ingrijpend verbouwd. De schuur en de stal werden afgebroken en het huis zelf werd omgebouwd tot stal. Losstaand hiervan werd een geheel nieuw woonhuis opgetrokken. Het kasteeltje, eigenlijk niet meer dan een aanzienlijke omgrachte boerderij, vond zijn einde in de laatste oorlogsdagen van 1944, toen een troep Duitse militairen zich in de gewelfde kelders had verschanst, waarop de Britten het met hun tanks in puin schoten. Na de oorlog werd de ruïne gesloopt en met het puin werden de grachten gedempt. Alleen de kopgevel aan de achterkant van de schuur en een muurtje aan de voorzijde zijn nog restanten van het kasteel.

Bij knp 79 zien we Huis Bree opdoemen. Huis Bree was een kasteel dat voor het eerst in 1431 wordt vermeld in de leenregisters van de hertog van Gelre. Omdat de adellijke eigenaren op den duur vooral op hun landgoed in Arcen verbleven (de huidige Kasteeltuinen Arcen), stond het kasteel ook bekend als Huis Aersen. In de periode voor de Franse revolutie was het 'not done' dat gewone mensen in een kasteel gingen wonen.  Naast de boerderij is in 2019 een kopie van het andere kasteel van Maasbree, Huis Westering, gebouwd. 

Vanuit knp 60 en 59 treffen we een imposant kasteel. Een oorkonde uit 1219 vermeldt ene Godefridus van Eyll als eigenaar van De Berckt, alhoewel het niet duidelijk is of er sprake is van een kasteel of een landgoed. Een poging om in de 18de eeuw het kasteel als riddermatig goed erkend te krijgen mislukte. In 1838 werd het kasteel door de nieuwe eigenaar baron Jan van Scherpenzeel-Heusch ingrijpend verbouwd in Italiaanse stijl. Deze eigenaardige baron was een groot voorstander van aansluiting van Limburg bij België. Toen dat in 1839 bij de Afscheiding van België niet lukte, zocht hij toenadering tot de Duitse Bond. In 1848 hield hij in de Rijksdag te Frankfurt een gloedvol betoog, maar de aanwezigen konden hem niet verstaan omdat de baron Frans sprak. Bijna de gehele 20ste eeuw heeft het kasteel aan vier opeenvolgende kloosterordes een onderdak geboden. Dit ging gepaard met grote verbouwingen, waaronder een half in het hoofdgebouw ingebouwde kapel. Sinds 1995 is het kasteel een evenementen- en congrescentrum met groepsaccommodaties.

Richting knp 4 fietsen we langs de uitkijktoren. Deze uitkijktoren is in 2018 geplaatst als laatste landschapselement van het zogenaamde Maasdalproject van de gemeente Peel en Maas.  De toren biedt door de plaatsing in de bocht van de Maas een prachtig overzicht over het Maasdal in noordelijke (Venlo) en zuidelijke (Steijl) Steyl richting. De vier wapens op de toren verwijzen naar de vier nog bestaande kastelen in het dorp Baarlo. 
Terug in de richting van Baarlo komen we nog langs Hoeve de Hofacker. Hoeve De Hofacker is een oude boerderij en werd reeds in 1369 vermeld als een rechtstreeks leen van de hertog van Gelre. Op de hofboerderij deed een halfman al het boerenwerk, waarbij hij de helft van de oogst mocht houden. De andere helft was voor de bezitter van de boerderij.  Vanaf de 18de eeuw komt de hoeve in handen van de bewoners van kasteel De Borcht,  die de boerderij verpachten. De schuur met het kenmerkend wolfeind (dakschild) dateert uit de 18e eeuw, het woongedeelte uit het midden van de 19e eeuw.

We sluiten deze kastelenroute af op de Markt in Baarlo
 

.

 

Start location
Markt 1, 5991 AT Baarlo
Herkenningspunt
Kerk Baarlo
Lengte
27 km
Type
Knooppunten
Volg KNP 58-28-57-62-61-74-67-78-79-73-60-59-04-58
Road type
verhard
Parkeren
Parkeren op de Markt in Baarlo

Route: 27 km

Bezienswaardigheden

Kasteel d'Erp Baarlo
Kasteel Scheres Baarlo
Knopen van Shinkichi Tajiri
Kasteel De Berckt Baarlo
Château de Raay Baarlo

De Perdstal

Heerlijke pannenkoeken eten in het hart van Venray, maar tóch midden in de natuur? Dat kan bij De Perdstal! Bij De Perdstal worden meer dan 50 verschillende soorten pannenkoeken geserveerd. Het…

Lees meer
Kastelenroute Zuid Horst aan de Maas
45 km | Horst

Andere routes

5 km

Van kapel tot beek

Meerlo

Lees meer
2 km

Dorpsommetje Kessel

Kessel

Lees meer
10 km

Knopen Lopen Baarlo: Kastelen en Kunst

Baarlo

Lees meer
39 km

Cultuurhistorische route Horst aan de Maas

Horst

Lees meer