PROFIEL

Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

Psychiatrieroute Venray

Psychiatrie en Venray gaan al meer dan honderd jaar samen. De Krankzinnigenwet van 1884 is aanleiding om in Limburg een goede opvang voor psychiatrische patiënten te realiseren. Deze route laat u kennis maken met de diverse gebouwen en soorten opvang die in de loop der tijd in Venray zijn gerealiseerd. Een route die u voert door de diverse perioden van psychiatrie in Venray.

In 1905 wordt begonnen met de bouw van het ‘krankzinnigengesticht’ Sint Servatius voor mannen. De opdrachtgever is de Generaal-overste Vader Amadeus Stockmans van de Congregatie der Broeders van Liefde uit Gent. Aanvankelijk zou Roermond de aangewezen plek hiervoor zijn, maar door inspanningen van de heer Trynes, zakenman in Venray en lid van de Provinciale Staten van Limburg, kozen de broeders voor Venray. Opnieuw door toedoen van de heer Trynes wordt in 1907 aan de andere kant van Venray gestart met de bouw van het Sint Anna “gesticht” voor vrouwen. Gesticht door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria uit Gent.

Hoewel de beide Belgische congregaties dezelfde stichter hebben, Kanunnik Petrus Josef Triest uit Gent, werken de gestichten nauwelijks samen. Er is een sterke scheiding tussen mannen en vrouwen en beide inrichtingen werken als zelfstandige organisatie los van elkaar. Binnen St. Servatius werken tot beginjaren zestig uitsluitend mannen. Het instituut is zelfvoorzienend. Een wereld op zich, met broeders dan wel zusters aan het roer. Zij staan bovenaan in de hiërarchie. Pas als in de late jaren vijftig steeds meer religieuzen uittreden, verandert dit beeld. Via de gezinsverpleging levert de bevolking van Venray een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënten; zij gaan overdag naar de verschillende werkplaatsen in het instituut, werken bij de Sociale Werkplaats of nemen deel aan een therapieprogramma, en verblijven ‘s nachts bij Venrayse gezinnen. In ruil daarvoor ontvangen de families een extra centje. Ook verblijven enkele patiënten fulltime in het gezin. Dit zijn meestal vrouwen die helpen in de huishouding of ouderen die niet meer aan een therapieprogramma deelnemen. 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw komt men tot het inzicht dat voor een grote groep patiënten met een verstandelijke beperking, voorheen zwakzinnigen genoemd, een andere behandeling nodig is. Reden waarom rond 1970 het instituut Nieuw Spraeland in Oostrum wordt gebouwd. Ongeveer 200 patiënten van St. Anna en St. Servatius worden overgeplaatst naar Nieuw Spraeland. Er vinden in Venray, vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw, dus tal van veranderingen plaats met betrekking tot de zorg en behandeling van psychiatrische patiënten. De invloed van de religieuzen neemt verder af als Sint Servatius en Sint Anna in 1976 fuseren en er voor het eerst in de geschiedenis leken zitting nemen in het Bestuur. De beide instituten gaan verder onder de naam Psychiatrisch Centrum Venray.

In 1992 treden de congregaties van de Broeders en Zusters van Liefde definitief uit het Bestuur; het Vincent van Gogh Instituut is een feit. Vanaf 2003 maakt Vincent van Gogh, na een fusie met het RIAGG Noord-Limburg en het CAD, deel uit van de GGZ Noord- en Midden Limburg. En tot slot wordt in 2010 de naam omgedoopt tot Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. De locatie St. Servatius krijgt de naam Servaashof, een gewone wijk met bijzondere bewoners. St. Anna blijft haar naam in de volksmond behouden, maar heeft inmiddels in het kader van herontwikkeling de naam Sint Annapark gekregen en is in 2018 overgegaan naar een andere eigenaar.

Startpunt
Knooppunt: 01, Hoek Eindstraat En Kerkpad. Tegenover Woning Eindstraat 21., 5801 CP Venray
Lengte
6 km
Knooppunten
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
Parkeren
Parkeerplaats Eindstraat 27 of Eindstraat 16

De Duivelskuil

Dit Natuurgebied bestaat uit een vijftal vennen met ieder een eigen zuurtegraad en diverse graden van verlanding. Het ligt ten zuidoosten van Afferden. In het gebied grazen landgeiten en…

Ontdek meer >
Ommetje Schadijkerpad Meterik
8 km | Meterik

Andere routes

41 km

Leudalroute

Haelen

Ontdek meer
6 km

Hartje Roggel

Roggel

Ontdek meer
65 km

De zuidlus van Maasduinen

Well

Ontdek meer
38 km

Piëlrundje Ysselsteyn

Ysselsteyn

Ontdek meer