PROFIEL

Genneper Huys Belegeringsroute

 • De fietsroute start bij bezoekerscentrum Martinustoren. De toren is gratis toegankelijk en geeft een indruk van de historie en natuur van het land van Maas en Niers. Ook heeft u een fraai uitzicht op de wijde omgeving.
 • Vlakbij, naast Torenstraat 17, ligt de Nieuwe Poort (zie ook het infopaneel). Deze werd omstreeks 1635 gebouwd, vanwege de versterking van de vesting het Genneper Huys. 
 • Via de Torenstraat gaat u linksaf de Niersstraat in. U bereikt fietsknooppunt 39, het startpunt van deze route. Hierbij passeert u museum het Petershuis. Dit heeft een gratis toegankelijke permanente expositie over vesting het Genneper Huys.
 • Van fietsknooppunt 39 gaat u richting fietsknooppunt 38, naar het Genneper Huys. Onderweg passeert u diverse vestingwerken en informatiepanelen. Op de ruïne staat een uitkijktoren, die een fraai uitzicht geeft op het rivierenlandschap, het stuwwallandschap en de Maasheggen (informatie hierover vindt u op de infopanelen). 
 • Via fietsknooppunt 38 komt u bij fietsknooppunt 48 in de buurt van de 'circumvallatie linie'. Dit was een aaneengesloten aarden wal met een gracht die op 2 kilometer afstand van het Genneper Huys was gebouwd. Deze insluitingslinie had een dubbele functie. Niemand kon meer de vesting uit, maar de voornaamste functie was het voorkomen van hulp van buitenaf. Het belang van de linie bleek toen een leger van meer dan 2000 ruiters en soldaten vanuit het Reichswald de linie trachtte te doorbreken. De aanval werd afgeslagen. Aan de linie en kampementen herinneren nog straatnamen als Kanonskamp en Schietberg.
 • Vanaf fietsknooppunt 48 passeert u de fietsknooppunten 37, 24 en 27. 
 • Bij fietsknooppunt 28 passeert u de kerk van Middelaar. Deze kerk had ook veel te lijden van de gevechten. 
 • Fietsend richting knooppunt 44 komt u voorbij een grote boerderij die op de fundamenten van de burcht Huize Middelaer is gebouwd. Rechts zijn nog de restanten van de slotgracht zien. Hier hadden de troepen van Prins Frederik Hendrik een grote schipbrug gebouwd over de Maas, richting klooster St. Agatha. Er werd tevens een haven aangelegd waar voortdurend schepen aan- en afvoerden om het reusachtige leger van 20.000 man te bevoorraden. 
 • Om aan de andere kant van de Maas te komen, neemt u het veerpont fietsknooppunt 44. 
 • Aan de andere kant van de Maas begint de route met fietsknooppunt 4 en gaat u via de knooppunten 69, 71 en 70 naar St. Agatha. 
 • Richting fietsknooppunt 12 komt u bij het eeuwenoude klooster St. Agatha. Het Kruisherenklooster uit 1371 is het oudste, permanent bewoonde klooster van Nederland. In het klooster verbleven gedurende de belegering de Hoge Heren der Staten Generaal. Ze observeerden de veldslag en brachten er verslag over uit. De Historische Kloostertuin en het Bezoekerscentrum Klooster St. Agatha zijn gratis te bezoeken.
 • Richting fietsknooppunt 12 en 2 fietst u door het Maasheggenlandschap. Het landschap is eeuwenoud en uniek voor West-Europa. De heggen zijn hier niet door prikkeldraad vervangen. Ze hielden bij overstroming van de Maas namelijk de vruchtbare klei vast. Dit resulteerde in een rijke flora en fauna. Hier, bij Oeffelt, was het hoofdkwartier van prins Frederik Hendrik en lag het grootste deel van zijn leger. Bij fietsknooppunt 2 is de Maasbrug te zien. Vlakbij lag destijds de 'bovenste schipbrug'. Door de twee grote schipbruggen waren de legerkwartieren met elkaar verbonden.
 • Terug in Gennep ziet u op het plein bij fietsknooppunt 25 de vrolijke Genneper Huys Beschietertjes. Het is een verrassend waterspel, waarbij de basis gevormd wordt door cortenstaal platen die de belegeringslinie van prins Frederik Hendrik in 1641 weergeven. 
 • Vlakbij, in de Keramiekmuur, ziet u onder andere de Nieuwe poort en het Genneper Huys in keramiek uitgebeeld. 
 • Terug in het historisch centrum komt u wederom voorbij Museum het Petershuis.
Startpunt
Niersweg 1, 6591 CT Gennep
Herkenningspunt
Torenspits van Bezoekerscentrum Martinustoren
Lengte
22 km
Knooppunten
39, 38, 48, 37, 24, 27, 28, 44, 4, 69, 71, 70, 12, 2, 51, 25, 39
Parkeren
Gratis langdurig parkeren bij P-Melkstraatje of P-Martinushof.

Route: 22 km

Limburgs Schutterij Museum

Limburg is rijk aan cultuur en tradities. Een typisch voorbeeld van Limburgse folklore is het schutterswezen, waarvan de oorsprong terug gaat tot de Middeleeuwen. Het jaarlijkse hoogtepunt is het Oud…

Ontdek meer >
Beringerzandroute
7 km | Grashoek

Andere routes

8 km

Rondje door Peelgebied Mariaveen

Helenaveen

Ontdek meer
43 km

Peel-Heideroute

America

Ontdek meer
5 km

De Twee Schansen

Mook

Ontdek meer
13 km

Landgoed Geijsteren

Geijsteren

Ontdek meer