Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

Reichswald - Ketelwaldroute

 

  • De route begint bij bezoekerscentrum Martinustoren. De gratis toegankelijke toren biedt een fraai uitzicht op o.a. het Reichswald en geeft op de 4de étage een impressie van de omringende landschappen.

 

 

  • Richting knooppunten 48 en 37 ziet u in de verte de stuwwal. Deze is begroeid met de uitgestrekte bossen van de St. Jansberg en het Reichswald. De stuwwal ontstond doordat een gletsjer van honderden meters dik de zachte aarde voor zich uit stuwde. De gletsjer dwong tevens de Rijn westwaarts te stromen en wel hier langs de stuwwal. Fietsend langs de knooppunten 37-23-42-35 ziet u hoe de Rijn het landschap heeft vorm gegeven. Hij heeft gezorgd voor de steile helling van de stuwwal. En aan de voet van de stuwwal bleef een stroomgeul achter waar een moeras ontstond. Hier vormde zich veen dat in de afgelopen eeuwen afgegraven werd. De namen de Diepen’ en ‘Koningsven herinneren er nog aan. Het gebied werd in de periode 1930-’50 ontgonnen, maar wordt nu weer aan de natuur terug gegeven. Ook de zand- en grindwinning die u passeert dankt zijn bestaan aan de Rijn. Het zand en grind zijn namelijk afkomstig uit het stroomgebied van de Rijn!

 

  • Van knooppunt 35 naar de knooppunten 31, 57 en 56 passeert u achtereenvolgens de molen Rust na Arbeid en de meanderende rivier de Niers die ook in een oude stroomgeul van de Rijn stroomt.

 

  • Zodra u de grens passeert even oppassen op de iets andere bordjes van de knooppunten.

 

  • Knooppunt 56 ligt al in het Reichswald. Dit was van oorsprong vooral een eiken- en beukenbos. Na het uitsterven van het Kleefse hertogelijk geslacht kwam het hertogdom inclusief Reichswald in Pruisisch bezit. Ze introduceerden in de 17de eeuw de grove den en de rechthoekige percelen om de houtwinning te verbeteren. In febr. 1945 vond hier de laatste grote slag plaats aan het westelijk front en leed het bos enorme schade. Het werd na W.O. 2 vooral met snelgroeiende lariks, grove den en sparren hersteld (zie: de Slag om het Reichswaldroute). Tegenwoordig streeft men ernaar dat het bos zich via natuurlijke ontwikkeling herstelt. Het heeft een rijke flora en fauna en men treft er o.a. wilde zwijnen, edelherten, vossen en dassen aan.

 

  • Na knooppunt 56 komt u via de knooppunten 77 en 78 weer in Nederland. Via de knooppunten 85 en 81 (de Horst) gaat u naar knooppunt 80 (Breedeweg). Hierbij komt u langs een van de oudste natuurreservaten van Nederland, de Bruuk. Het moerassig gebied krijgt kwelwater uit de heuvels van het Reichswald en de St. Jansberg. Er groeien veel zeldzame plantensoorten.

 

  • Vanaf knooppunt 80 komt u via de knooppunten 79 en 23 weer in het voormalige stroomgebied van de Rijn terecht, het vroegere moerasgebied Koningsven - de Diepen. Voordat de afdaling van de stuwwal begint, ziet u aan beide zijden van de weg, over een lengte van 0,5 km, bosjes. Deze zijn geplant om een verbinding te creëren tussen het Reichswald en de St. Jansberg. Ook langs de verdere route, de knooppunten 23-37-24-42, wordt aan ecologisch herstel gewerkt. De route gaat door en langs het voormalige moeras in de oude stroomgeul van de Rijn. Natuurmonumenten werkt hier aan herstel van het moeras. Tussen knooppunt 24 en 42 passeert u een restant van dit moeras, de Geuldert.

 

  • Hier vlakbij ligt ook de Romeinse villa die in de vorm van een buizenbouwwerk en stapelmuurtjes te bewonderen is (zie: Romeinen en Keramiekroute). Richting Middelaar, knooppunten 42-41-28, passeert u Plasmolen. Hier is door zand- en grindwinning (Rijn) de Mookerplas ontstaan met een fraai watersportgebied en gezellige toeristische drukte tot gevolg. Vanaf knooppunt 28, bij de oude kerk van Middelaar, gaat de route via de knooppunten 27 en 38 richting de ruïne van de vesting Genneper Huys met op de ruïne een uitkijktoren. In de verte ziet u al het einde van de tocht: de Gennepse Martinustoren. Met uitnodigende terrasjes in de directe omgeving.

 

 Dit is een Martinustoren route: www.martinustoren.nl

Martinustoren Gennep

Startpunt
Torenstraat 15, 6591 CD Gennep
Herkenningspunt
Martinustoren
Lengte
52 km
Knooppunten
39, 41, 50, 48, 37, 23, 21, 35, 31, 57, 56, 77, 37, 86, 85, 81, 80, 79, 23, 37, 24, 42, 41, 28, 27, 38, 39, 25, 41
Parkeren
In de directe omgeving is vrij parkeren: P-Melkstraatje en P-Martinushof

Route: 52 km

De Beegderheide

Natuurgebied De Beegderheide ligt aan de rand van het Maasdal. Dit is een natuurgebied waarin open heideterreinen afgewisseld worden met besltoen bossen. Het rijke reliëf en het grote aantal kleine en…

Lees meer
Witte Goudroute
33 km | Arcen

Andere routes

3 km

Kloosterwandelroute

Steyl

Lees meer
9 km

Schuitwaterpad

Lottum

Lees meer
30 km

Langs de Maas 1

Arcen

Lees meer
21 km

Pieterpad 4; van Swolgen naar Venlo

Swolgen

Lees meer