Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

IVN Trektocht De Maasduinen

Trek in 5 dagen dwars door een 20 miljoen jaar oud Maaslandschap. Van de langste rivierduinen van Nederland tot bloeiende heidevelden en van prachtige vennen tot dichtbegroeide bossen. Tijdens deze tocht van zo’n 100 kilometer word je als wandelaar onderweg uitgenodigd iets terug te doen voor de natuur. Laat je verrassen door het unieke landschap van Noord-Limburg!

De route

De route Navigeren doe je via de IVN Routes App. De routes zijn te downloaden en offline te lopen. Voor elke dag is een route uitgestippeld, vergezeld door een audioverhaal “De roep van de Blauwe Dame”. De Blauwe Dame begeleidt je op je tocht door de Maasduinen.

Wil je meer weten over IVN Trektocht De Maasduinen? Download het routeboekje met o.a. impressies van de route, routekaartjes, de overnachtingsplekken en instructies hoe je de IVN Routes App kunt gebruiken. Of lees er alles over op de site van IVN

Reserveren

Reserveren van deze tocht kan via www.avontuurdichtbij.nl

Start location
Stationsplein, 5913 AA Venlo Venlo
Herkenningspunt
Station Venlo
Lengte
100 km
Type
Parkeren
Station Venlo

Route: 100 km

't Ham

De kern van het natuurgebied 't Ham wordt gevormd door het beekdal van de Grote Molenbeek. Het beekdal ligt ingesloten tussen twee hoger gegelegen gebieden: het Hoogveld (nu bedrijventerrein) en de Reulsberg.

Ooit bestond ’t Ham uit kleine hooi- en graslanden die werden omzoomd door houtwallen. Omdat het gebied te nat is voor rendabel agrarisch gebruik, is dit landschap steeds bewaard gebleven. In het begin van deze eeuw heeft Staatsbosbeheer dit gebied verworven en heeft het de bestemming natuurgebied gekregen. Van de Grote Molenbeek, die in de loop van de vorige eeuw genormaliseerd werd, is de natuurlijk loop met meanders hersteld. Dit maakt het gebied heel aantrekkelijk. Je vindt er een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

;t HamAansluitend aan het Ham ligt de Reulsberg. Dit is een stuifzandgebied dat grotendeels is bebost. Een klein deel is nog een zandverstuiving. De droge Reulsberg vormt een mooi contrast met het natte beekdal van 't Ham.

Openingstijden
Faciliteiten
Prijs
Prijzen

51.439144769921, 6.05557765

Het Schuitwater

Het Schuitwater, is een zeer gevarieerd natuurgebied rond een oude Maasgeul. De oude geul bevat open water, moerassige stukken, een plukje riet, moerasbos en vochtige graslanden. Hogerop liggen zandgronden bedekt met bossen, heidevelden, vennen en akkers. De weg van Melderslo naar Broekhuizen verdeelt de oude Maasgeul in twee delen: het Lottummer Schuitwater en het Broekhuizerbroek.
Door de oude Maasgeul stroomde vroeger wel water, maar toen de Maas minder water ging voeren, raakte de geul geïsoleerd. In en aan het stilstaand water vestigden zich moerasplanten, op de bodem vormde zich laagveen. De geul groeide geleidelijk dicht. In de 18e eeuw is het veen gewonnen om als brandstof te dienen. Zo is opnieuw open water ontstaan. Het Schuitwater is uniek omdat je er heel veel variatie hebt van zeer natte tot kurkdroge gebieden, in het Schuitwater vind je het allemaal. Het gebied is dan ook rijk aan bijzondere planten, paddenstoelen, insecten en vogels. In ieder seizoen is er volop te genieten. Voor een foto impressie klik Hier

In oktober 2003 zijn in de oude Maasmeanders in het Schuitwater bevers uitgezet. Het beviel de dieren daar klaarblijkelijk zeer goed, want in het voorjaar van 2004 werden meteen 3 jongen geboren. De eerste generatie is inmiddels overleden, maar de bevers blijven het gebied bezoeken.

Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer dat tevens het gebied beheert. Aan de noordkant vind je de droge gebieden, de oorspronkelijke Swolgenderheide. Hier is het beheer met kapprojecten gericht op het herstel van de oude heidevelden. Voor de elzenbroekbossen in het natte Schuitwater geldt: geen beheer is goed beheer. Het bos ziet er wild en oerachtig uit; het is dan ook spontaan gegroeid.

Adres
Horsterweg
Broekhuizen
Openingstijden
Faciliteiten
Prijs
Prijzen

51.503098075944, 6.1505868

Op de koffie bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Beschikbare gegevens
Adresgegevens

Help mee met de schoonmaak van de Maasoevers en de natuur in Kessel-Eik

Beschikbare gegevens
Adresgegevens

De wereld van Rivierpark Venlo

Wandelen langs de uiterwaarden van de Maas met een werelds uitzicht? Dat kan! Langs de Maas tussen Tegelen en Velden loopt een lang groen lint wat is gelegen op de uitwaarden van de Maas. Het bestaat grotendeels uit grasland, wilgenstruwelen en ruigtes. Hier grazen ook de Galloway runderen.

Ook het Pieterpad loopt door dit gebied. Je kunt hier lekker buiten de paden rondstruinen. De Oude Beemden is zeer geliefd bij de omwonenden en je kunt dit gebied op veel plaatsen betreden.

Adres
Professor Gelissensingel
5912 Venlo
Openingstijden
Faciliteiten
Prijs
Prijzen

51.364290244913, 6.1586232079346

Maaspark Ooijen Wanssum

Het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren is door Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum beschermd tegen hoge waterstanden van de Maas. Er is ruimte gecreëerd voor ondernemers om zich te ontwikkelen, het centrum van Wanssum is leefbaarder geworden door de nieuwe rondweg én er is een prachtig natuurgebied gerealiseerd; Maaspark Ooijen-Wanssum.

Bijzondere Maasnatuur
Het Maaspark is vrij toegankelijk, aaneengesloten en erg waterrijk. Dat zijn de eigenschappen van Maaspark Ooijen-Wanssum. Maaspark Ooijen-Wanssum is een gebied dat anders is dan andere natuurgebieden. Het is met 540 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg.

In dit gebied staat het oorspronkelijke Maasterrassenlandschap centraal en is de invloed van het water overal merkbaar. De tienduizend jaar oude rivierlopen van de Maas zijn herkenbaar en zijn nu het domein van water in vele gedaanten. Beken, moerasbossen en met grondwater gevoede laagtes maken het tot een zeer gevarieerd gebied met een uitzonderlijke ecologische rijkdom. Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied.  Bij hoge waterstanden stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen, zal de gehele tien kilometer lange Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen en op spectaculaire wijze meestromen met Mooder Maas.

Bruggetjes en natuurlijke oversteken
Daar waar de wandel- en struinpaden, fietspaden en andere wegen de geulen doorkruisen worden bruggetjes of avontuurlijke oversteken via loopvlonders of stapstenen aangelegd. In het gebied liggen in totaal 16 bruggetjes en 23 avontuurlijke oversteken. De verlaagde wegen in het gebied zijn gewoon begaanbaar, ook als er bij hogere waterstanden water op de weg staat. De laagste delen zijn namelijk aangelegd in de vorm van zogenaamde ‘voordes’. Paaltjes in de berm geven aan waar de weg loopt en hoe diep het water is.

Flora en fauna
In Maaspark Ooijen-Wanssum is ruimte voor natuurlijke processen en voor uiteenlopende flora en fauna. De bever, das en vos zijn op dit moment al graag geziene gasten in het gebied. Ook grazen er grazers en is het gebied voedzaam voor ganzen, reigers en zelfs de visarend en ijsvogel. De grazers zorgen ervoor dat het natuurgebied niet dichtgroeit zodat het water voldoende ruimte houdt tijdens hoog water. In het gebied is indrukwekkende natuur ontstaan met uiteenlopende grassoorten, wilgen en plantensoorten zoals de grote ratelaar en de blauwe knoop. In de eerste jaren kun je ook steltlopers zoals de kleine plevier aantreffen zo lang de oevers van de geulen nog niet begroeid zijn. 

Vrij toegankelijk
Maaspark Ooijen-Wanssum is het gehele jaar vrij toegankelijk. Voetgangers en fietsers kunnen het gebied optimaal beleven. Er is 13 kilometer fietspad aangelegd en 30 kilometer wandelpad. Het gebied heeft een eigen fietsroute en diverse ommetjes in en rond de dorpen. Ook zijn er voorzieningen voor minder validen. Maaspark Ooijen-Wanssum heeft een uitgebreid netwerk aan paden en wegen, maar het gebied nodigt ook uit om buiten de gebaande paden te ontdekken. Het gebied is voorzien van maar liefst 68 ingangen, waarvan 7 bijzonder vormgegeven ‘steilrandpoorten’.

Meer informatie over de activiteiten die je in het gebied kunt ondernemen, neem contact op met stichting Meulebeek Actief of kijk op de website.

 

Openingstijden
Faciliteiten

Klik hier voor de activiteiten van de stichting Meulebeek Actief.

Prijs
Prijzen

51.53621931999, 6.0774522

Wandeling door het natuurgebied de Ravenvennen, Stichting het Limburgs Landschap - 15 maart

Beschikbare gegevens
Adresgegevens

Herfst op de Groote Heide | Nationaal Park De Maasduinen

Beschikbare gegevens
Adresgegevens

Wandeling door het natuurgebied de Ravenvennen, Stichting het Limburgs Landschap - 15 maart

Beschikbare gegevens
Adresgegevens

Abonneer op Natuurgebieden