Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

Kastelenroute Kastelen in het Land van Kessel

Vanaf uw startpunt volg: KNP 25 via de Schansroute en sla onmiddellijk bij de Kloosterstraat rechtsaf. Neem de 1ste onverharde weg links (voor bord einde bebouwde kom), houd rechts aan en ga op het einde linksaf (Baarloseweg). Neem de rotonde driekwart (Molenweg, let op: drukke weg), neem bij de volgende rotonde de eerste afslag (Van Hövellstraat)- volg dan KNP 26.

U komt dan bij de Onderse Schans. De Onderse Schans was een vluchtplaats uit 1644 en beschermde boeren en hun vee tegen plunderende soldaten uit o.a. de Tachtigjarige Oorlog.  Als u de Schansroute verder vervolgt komt u langs de voormalige Kasteelwoning Wetfeet Castle. Sinds 1996 heeft de bewoner van dit pand een bouwvallige boerderij eigenhandig omgeturnd in een kasteelachtige woning en rijkelijk versierd met oude legerspullen en middeleeuwse voorwerpen. Het geeft aan dat een kasteel ook in onze huidige tijd nog volop de fantasie prikkelt.  

Aan de rotonde in Helden, ligt de wapensteen van Hotel Antiek. In 1934 besloten de eigenaren van hotel Antiek, die dit horecapand twee jaar eerder hadden gekocht, om de achterbouw te vernieuwen. Bij de vernieuwbouw is deze wapensteen met het jaartal 1706 ingemetseld. De wapensteen lag in de tuin van het hotel en is afkomstig van kasteel Huys Ter Horst in Horst en draagt de wapenschilden van de families Wittenhorst en Bocholtz. 

Vanaf Helden volgt u vanuit knp 26 richting Panningen knp 89. Bij Haagveld komt u bij Ten Hove, ook wel Huis Helden, de Hoof op het Heufken genoemd, Ten Hove was vroeger een kasteel met een voorhof en was oorspronkelijk een leen van de heren van Horn. Momenteel is er niets meer van het kasteel over. Stenen van de boerderij bij het kasteel zijn hergebruikt bij de bouw van partycentrum De Turfhoeve te Sevenum.  

Vanuit knp 55 en 54 komt u na het oversteken van de Napoleonsweg N273 via een eigen weg bij voormalige Kasteel Putting. Boven de voordeur van de boerderij aan Bosakkerweg 3 is de hardstenen wapensteen met jaartal 1652 van het verdwenen kasteel De Putting, ook wel Puttingh of Puteyck genoemd, ingemetseld. Het kasteel, een riddermatig goed dat recht gaf op een zetel in de Staten van het Gelderse Overkwartier, heeft even ten noordoostwaarts van deze boerderij gelegen. Op een pentekening van Jan de Beijer uit de 18de eeuw blijkt dat het kasteel een grote vierkante toren bezat en was omgeven met een gracht en ophaalbrug. Rond 1849 begon de toenmalige barones met de afbraak,  omdat ze geen pachter voor het kasteel kon vinden. Op de Bosakkerweg 3 heeft de barones de stenen van kasteel De Putting in de huidige boerderij met dezelfde naam hergebruikt. Naar verluidt zijn wel meerdere boerderijen in dit buurtschap met het sloopmateriaal van het kasteel gebouwd.

Richting knp 53 ziet u de Hoeve Gravenhof. De U-vormige hoeve Gravenhof is in 1803 gebouwd op de fundering van een nog veel oudere boerenhoeve. De boerderij was tot het einde van de 19de eeuw onlosmakelijk verbonden met Kasteel de Keverberg en diende voor de verzorging. Tussen het kasteel en de Gravenhof ontstond een grote open plaats, de Markt, de oorsprong van het dorp Kessel.

Verderop doemt de burcht van Kasteel Kessel reeds op. Kasteel Kessel of Kasteel Keverberg behoort tot de oudste burchten van Nederland. De oorsprong ligt rond het jaar 1000 , toen de graven van Kessel tolrechten over de Maas verkregen. Op het kruispunt met de landweg Brabant-Keulen werd een wachttoren op een kunstmatige heuvel, een motte, gebouwd.  Aan het einde van de 13de eeuw werd het kasteel en de bijbehorende landsheerlijkheden (grote delen van het huidige Noord-Limburg),  vermoedelijk door schulden,  verkocht aan de graven van Gelre. Na het vertrek van de laatste adellijke bewoner baron Keverberg, kwam het kasteel eind 19de eeuw in handen van kloosterlingen. In de herfst van 1944 werd het kasteel vanwege de strategische ligging door terugtrekkende Duitse soldaten opgeblazen. Decennialang lag het kasteel als een ruïne in het centrum van het dorp Kessel tot 2015. In dat jaar is het gerestaureerde “moderne” kasteel geopend dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 

Om de eenzaamheid van zijn kasteel te ontvluchtten, bouwde de laatste bewoner van kasteel Keverberg, baron Frits, in 1870/1872 villa de Oeverberg aan het Veersepad 17 in Kessel. Het pand is gebouwd in kasteeltrant en vertoont invloeden van de vrij zeldzame, romantische Engelse Neogotiek. Baron Frits was advocaat, grondeigenaar en wethouder in Kessel en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De laatste jaren van zijn jaren sleet hij alleen en verarmd in villa Oeverberg. Het was zijn wens om zijn lichaam voor wetenschappelijke doeleinden aan de universiteit van Leiden te schenken. Die wens werd niet vervuld, omdat vermoedelijk de kosten voor transport naar Leiden te hoog waren. Waar het lichaam van de baron uiteindelijk werd begraven, was lange tijd onbekend. In 2015 werd bij herstelwerkzaamheden rond kasteel Keverberg een loden kist met botten gevonden. Het bleken de restanten van de excentrieke baron te zijn.

Bij knp 65 aan de Lanterdweg ziet u de z.g. Landweer. Volgens een archiefstuk uit de 14de eeuw was de aarden wal die de heer van Horn Willem VI opwierp aan de grens met het Hertogdom Gelre bestemd tegen het "inrijden des Heeren vianden van Hoern". Deze vijanden waren vermoedelijk afgedankte troepen uit de Honderdjarige Oorlog van Frankrijk (de oorlog waarin Jeanne d' Arc, de maagd van Orleans, een rol speelt),die met hun plunderingen en veediefstallen het land onveilig maakten. De kilometerslange Lankert liep van de Maas tot aan het woeste Peelgebied. Op deze plaats is een gedeelte van de Middeleeuwse verdedigingswal nog herkenbaar in het landschap. Waar Willem VI geen rekening mee had gehouden was dat de hertog van Gelre nog weiderechten bezat aan de andere kant van de landweer. Hij was dan ook verplicht om in zijn verdedigingswal een "koegat" aan te leggen.

Vanaf knp 65 volgt u de weg terug via knp 24 en 25 naar Helden naar uw startpunt.

Start location
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden
Herkenningspunt
Kerkeboske - Museum Peel en Maas
Lengte
29 km
Type
Knooppunten
Volg KNP 25-<Schansroute*>26-62-57-55-54-53-76-75-63-65-24-25
Road type
verhard (klein deel onverhard)
Parkeren
Parkeren bij Kerkeboske

Route: 29 km

Bezienswaardigheden

Museum Peel en Maas

Kasteel Ooijen

Het enige gebouw in Broekhuizen dat nog aan de tijd der heerlijkheden herinnert is Kasteel Ooijen. Het huis stamt uit de Middeleeuwen. In het midden van de 17e eeuw werd een groot gedeelte van de…

Lees meer
Maasbrees dorpsommetje
6 km | Maasbree

Andere routes

10 km

Gortmeulepad

Horst

Lees meer
41 km

Maasduinen en Stuwwal route

Gennep

Lees meer
3 km

Natuurleerpad Belfeld

Belfeld

Lees meer
22 km

Landgoed Arcen route

Arcen

Lees meer