PROFIEL

Wie zijn wij?

Visit Noord Limburg is een samenwerkingsverband van de 5 Toeristische Recreatieve Platforms Venlo-Maasduinen/Mookerhei-Venray-Horst aan de Maas en Peel en Maas in Noord-Limburg. Zij vertegenwoordigen de ondernemers in de branche Toerisme & Recreatie in de regio Noord-Limburg.

Missie

Visit Noord-Limburg houdt zich bezig met het informeren van de toerist, de recreant en de eigen inwoner. Dit gebeurt door middel van het verzamelen van toeristische informatie over bedrijven en organisaties en hun productaanbod, de omgeving, dagjes uit, fietsen, wandelen, winkelen, evenementen, eten & drinken en overnachten in Noord-Limburg. Deze informatie wordt aangeboden binnen de (toeristisch-recreatieve) regio’s Maasduinen, Venlo, Mookerhei, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Ook wordt op Visit Noord-Limburg aandacht aan actuele en tijdsgebonden campagnes.

Binnen Visit Noord-Limburg maken we gebruik van diverse communicatiekanalen zoals de website, app en platform folders. Maar ook via andere kanalen zoals Google, review sites en influencers brengen wij onze boodschap onder de aandacht. Visit Noord-Limburg draagt een steentje bij aan het realiseren van projecten binnen de leisure industrie, maar ook via cross overs met andere sectoren zoals agrarische en culturele sector. Hierbij wordt minder gekeken naar “grenzen” maar meer naar kwaliteit van het aanbod voor de toerist (en inwoner) in Noord-Limburg.

Het werken aan de missie doen wij samen met onze partners binnen Visit Noord-Limburg, zijnde de ondernemers (zowel leden als niet leden van de platforms), gemeenten, instellingen, inwoners,  stichtingen en instanties die een bijdrage leveren aan toerisme & recreatie in Noord-Limburg. Iedere partij in Noord-Limburg  is welkom om aan te sluiten, maar ook partijen uit grensstreken zoals Duitsland, Brabant, Midden-Limburg en Gelderland zijn welkom als partner.  

Doelstelling 

De doelstelling van Visit Noord-Limburg is om enerzijds een bijdrage te leveren aan:

Anderzijds is Visit Noord-Limburg gericht op het zo volledig mogelijk informeren van de toerist (en inwoner) over toerisme & recreatie in Noord-Limburg, in de breedste zin van het woord maar vallend binnen de categorieën zoals vermeld in de missie.

Dit doen wij door middel van de online community Visit Noord-Limburg waarop deze informatie wordt gepresenteerd. De toerist (en inwoner) beschikt zo over een volledig beeld van Noord-Limburg op het gebied van leisure in de meest brede zin des woords.

Colofon

Teksten:
Visit Noord-Limburg in samenwerking met de toeristisch-recreatieve platforms Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, De Maasduinen en Venlo.

Website:
Strategie & technische realisatie door Imagro. Webdesign door Spiegel.

Foto’s:
Theo Hermsen, Paul Poels, FOTO ID Horst, STIWOT, Josanne Janssen, Petra Lenssen, Dick Holthuis, Peter Jacobs, René Schonenberg, Sjaak Peters, Studio Red Line, Claus Burgers, Frank Vos, Frank Hermans, Ton Desar, Lei Spreeuwenberg, Hans Beterarms, Hans van der Beele, Frank Heinemans, 
Geert Reivers, Gé Hirdes, Ton van Bussel, Jacques Peeters, Pascal Moors, Patricia Levens, Margriet Spangenberg, Emiel Beerkens, Brendan van de Beuken, Tina Hellmich, Lé Giesen, Marcel Hakvoort, Piet van den Bekerom, Silvia B., Stefan Koopmans Photography, Boy Hazes, Loek Backes, Collectie G.G. Driessen, Groesbeek, Muziek Biennale Niederrhein (diverse fotografen), Gemeenten en bedrijven in Noord-Limburg, Stichting Limburgs Landschap (diverse fotografen), Staatsbosbeheer (diverse fotografen) en Imagro.

Disclaimer

De inhoud van deze site en de inhoud van alle andere uitingen van Visit Noord-Limburg zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Visit Noord-Limburg houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Gebruik van Visit Noord-Limburg in strijd met het recht is niet toegestaan. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan werken/materiaal te plaatsen indien en voor zover daarmee in strijd wordt gehandeld met de Auteurswet of (anderszins) inbreuk wordt gemaakt op rechten (al dan niet van intellectuele eigendom) van derden. De gebruiker van deze site vrijwaart de beheerder van de site van aanspraken wegens door de betreffende gebruiker gepleegde schendingen en/of inbreuken als voornoemd en vergoedt aan de beheerder van de site alle schade die zij door een dergelijke schending of inbreuk mocht lijden.

Privacybeleid

Algemeen

Visit Noord-Limburg verzamelt zonder uitdrukkelijke toestemming geen persoonlijke gegevens wanneer u de website bezoekt. Als u contact met ons opneemt of een account aanmaakt, gebruiken we uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw vraag of suggestie. Visit Noord-Limburg zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Visit Noord-Limburg gebruikt Google Analytics voor het analyseren van websitegebruik, en voor remarketing via het Google Zoek- en Displaynetwerk. Met Google Analytics wordt alleen anonieme informatie vastgelegd. Bijvoorbeeld: iemand uit regio X bezocht afgelopen vrijdag die en die pagina op een tablet.

Beveiliging van uw gegevens

We behandelen uw persoonlijke gegevens met zorg. Contactgegevens worden opgeslagen in beveiligde systemen. Visit Noord-Limburg respecteert uw privacy, en zal voldoen aan alle relevante en actuele wetgeving inzake gegevensbescherming.

Cookies

Op deze site worden cookies gebruikt voor de werking van de website, om onze dienstverlening naar de bezoeker verder te verbeteren en voor Google Analytics.

Geldigheid

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website van visitnoordlimburg. Wijzigingen in dit document zijn voorbehouden.

Google Analytics

Visit Noord-Limburg gebruikt Google Analytics om anonieme gegevens over websitegebruik te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de site die u bezocht voordat u op de onze kwam. In Analytics zijn geen gegevens te vinden die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Alle gebruik van Google Analytics past binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden.

Remarketing met Google Analytics

De Analytics-tracking op Visit Noord-Limburg ondersteunt Google Display Advertising. Anonieme bezoekersgegevens kunnen daardoor worden gebruikt voor "remarketing met Google Analytics", wat betekent dat we u via het Google-advertentienetwerk advertenties kunnen tonen nadat u onze site heeft bezocht. In meer technische termen betekent dit dat externe leveranciers, zoals Google, advertenties tonen op het internet.

Visit Noord-Limburg en andere partijen combineren first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de doubleClick-cookie) om gerichte advertenties te tonen op basis van uw bezoek aan deze website.

Opt-Out

U kunt zich op https://www.google.com/settings/ads/plugin afmelden voor Googles advertentiecookie, en Google Analytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), als u niet wilt dat er anonieme gegevens over uw gebruik van onze website worden verzameld