PROFIEL

Maak hier een account aan om beoordelingen achter te laten en favorieten op te slaan.

Voormalig Psychiatrisch ziekenhuis St Servaas

Psychiatrie en Venray gaan al meer dan honderd jaar samen.
De Krankzinnigenwet van 1884 is de aanleiding om in Limburg een goede opvang voor psychiatrische patiënten te realiseren.

Aanvankelijk zou Roermond de aangewezen plek hiervoor zijn, maar door inspanningen van de heer Trynes, zakenman in Venray en lid van de Provinciale Staten van Limburg, kozen de Broeders van Liefde voor Venray.

In het kort

St. Servatius Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnige Mannen en Zenuwlijders werd tussen 1905 en 1907 in opdracht van de Broeders van Liefde uit Gent (B) gebouwd.
De keuze om grond aan te kopen in het Venrays Veld zal niet moeilijk zijn geweest Het terrein lag in een open landschap, was boerenland met vooral vruchtbare grond en in die tijd was het vanzelfsprekend om een eigen boerderij te hebben als psychiatrisch ziekenhuis. Daarbij lag het spoorstation van Oostrum dichtbij. In juli 1905 begonnen de broeders met de grondaankoop en de nieuwbouw.

Het paviljoenmodel van St. Servatius, volgens de voor die tijd nieuwste inzichten voor de verpleging van krankzinnigen, was een ontwerp van de Turnhoutse architect Henri van der Plas. In dit model zijn losse paviljoens (afdelingen) gegroepeerd rond enkele centraal gelegen hoofdgebouwen.

Op St. Servatius waren de belangrijkste paviljoens door middel van glazen gangen met elkaar en de hoofdgebouwen verbonden. De verder afgelegen paviljoens stonden door middel van ondergrondse tunnels met de hoofdgebouwen in verbinding.

Sint Anna

In 1907 werd aan de andere kant van Venray gestart met de bouw van Sint Anna, een krankzinnigen gesticht voor vrouwen. Hiervoor nemen de Zusters van Liefde van Jezus en Maria ook uit Gent (B) het initiatief.

Er is een sterke scheiding tussen mannen en vrouwen en beide gestichten werken als zelfstandige organisaties los van elkaar. Het zijn kleine mini-maatschappijen, geheel zelfvoorzienend met een boerderij, veehouderij, slagerij, bakkerij, groentetuin, enzovoort. Op St. Servatius werken tot beginjaren zestig dan ook uitsluitend mannen. De eerste geneesheer, aan de inrichting verbonden, was Dr. Janssen, voorheen huisarts in Venray.

Het dorp en de instellingen

Het dorp Venray, St. Servatius en St. Anna raken door de jaren heen in velerlei opzichten met elkaar verbonden. Elke Venrayse familie kent wel iemand die er werkt of heeft gewerkt. De vroegere Gezinsverpleging, de patiënt leefde in familieverband bij een gezin als steunsysteem, zorgde er voor dat de integratie van patiënten binnen het maatschappelijke leven in Venray als gewoon werd ervaren. De terreinen van St. Anna en St. Servatius waren lange tijd niet openbaar, maar wel toegankelijk voor de bevolking in het kader van allerlei gezamenlijke activiteiten of festiviteiten.

Het ontstaan

In 1905 wordt begonnen met de bouw van het ‘krankzinnigengesticht’ Sint Servatius voor mannen. De opdrachtgever is de Generaal-overste Vader Amadeus Stockmans van de Congregatie der Broeders van Liefde uit Gent.

De eerste patiënt wordt 7 februari 1907 opgenomen. Op het moment van de officiële opening op 27 mei 1907 zijn er dan al bijna 200 patiënten opgenomen. In 1914 zijn het er ruim 600.

De Tweede Wereldoorlog

Een aantal paviljoens waren zowel bovengronds als ondergronds met elkaar verbonden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bombardementen, boden de kelders niet alleen voor de patiënten en broeders, maar ook voor veel inwoners van Venray een veilige schuilplaats.

Veel oude gebouwen zijn inmiddels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw. Met gevolg dat het gangenstelsel is verdwenen. Alleen onder het huidige Dienstencentrum (de kapel van St. Servatius samen met het voormalige paviljoen A) zijn de gangen nog aanwezig.

Van verleden naar heden

Beide gestichten waren zoals gezegd vrijwel helemaal zelfvoorzienend. Een wereld op zich, met broeders dan wel zusters aan het roer. Zij stonden bovenaan in de hiërarchie. Pas als in de late jaren vijftig steeds meer religieuzen uittreden, verandert dit beeld.

In de jaren vijftig doen medicijnen, de psychofarmaca, hun intreden en hiermee verandert de zorg ingrijpend. De klachten van vele patiënten verminderen hierdoor aanzienlijk waardoor er meer en andere behandelmogelijkheden mogelijk zijn.
In de jaren 60 verdwijnt de naam gesticht en wordt vervangen door psychiatrisch ziekenhuis.

Per 1 januari 1971 dragen de congregaties de inrichtingen over aan over aan de nieuwe stichtingen St. Anna en St. Servaas.
Midden jaren ‘70 van de vorige eeuw fuseren St. Anna en St. Servaas onder de naam Psychiatrisch Centrum Venray (PCV).

Vanaf 1981 is er sprake van gemengd verplegen, dat wil zeggen dat zowel mannen als vrouwen samen wonen binnen afdelingen.
Begin jaren 90 wordt de naam: Vincent van Gogh Instituut een feit.
De naam Vincent van Gogh is gekozen om de kracht weer te geven van de mens met psychische of psychiatrisch problemen die ook tot bijzondere prestaties in staat is.

In 2003 fuseert het Vincent van Gogh Instituut met het RIAGG-Noord-Limburg en het CAD (Consultatie Alcohol en Drugs) en krijgt de organisatie een nieuwe naam: GGZ Noord -en Midden-Limburg.
Vanaf 2010 draagt de organisatie de huidige naam: Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid.

Wonen en werken binnen Servaashof

In de afgelopen decennia hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in geestelijk gezondheidszorg (afgekort ggz). Natuurlijk zijn de vernieuwde inzichten in behandeling en begeleiding van mensen met psychische, psychiatrische problemen het belangrijkste.

Als gevolg hiervan wijzigt echter ook het inzicht ten aanzien van het wonen en hoe belangrijk de woonvorm is. Besloten psychiatrische instellingen gaan plaatsmaken voor een maatschappelijke integratie van geestelijke gezondheidszorg. Daarom zijn onder andere veel oude gebouwen verdwenen en heeft er nieuwbouw plaatsgevonden, waardoor cliënten meer privacy, zelfstandigheid en de keuze voor flexibele woonwormen hebben gekregen.

De oude naam St. Servaas is al jaren geleden omgedoopt in Servaashof, een passende naam voor deze gewone wijk met haar bijzondere bewoners. Als straatnaam is D’ n Herk gekozen, een van de velen oude veldnamen van het Venrays Veld.

Het oorspronkelijke plan uit 2005 was om in de kern van deze wijk een psychiatrisch ziekenhuis te bouwen en aan de randen reguliere woningbouw. Door de crisis, het instorten van de huizenmarkt, is dit plan echter nooit helemaal gerealiseerd. Er zijn wel nieuwe afdelingen en appartementen gebouwd, architectonisch passend bij de resterende oude paviljoens.

De architectuur

De belangrijkste paviljoens vooraan op St. Servatius, nu Servaashof, kregen een palazzo-achtige uitstraling. De paviljoens verder naar achteren waren eenvoudiger van architectuur en minder versierd, maar blijven monumentaal van karakter.

Van de oorspronkelijke bebouwing staan nu nog slechts een aantal paviljoens. De kapel en paviljoen A worden eind 2016 na een grootschalige renovatie als Dienstencentrum in gebruik genomen door alle ondersteunende diensten van Vincent van Gogh.

De kapel in rode baksteen opgetrokken, heeft een T-vormig grondplan met vier traveeën in het schip en drie in elke korte zijarm. In elk muurvlak tussen twee steunberen zien we aan de buitenkant twee langgerekte smalle vensters, gekoppeld door een deelzuiltje en afgesloten met twee kleine rondboogjes. Daarboven een grote boog die links en rechts rust op een steunbeer. Centraal onder die boog een rondvenster. Alle decoraties in geel geglazuurde bakstenen. Er zijn houten consoles onder de dakrand. Zadeldaken sluiten de kapel af. Er is een sierlijk klokkentorentje boven de kapelingang.

De architectuur is een combinatie van neo-romaanse en neo-renaissancistische bouwstijlen.

D’ n Herk 23, paviljoen G, hier zijn kantoren in gevestigd.
Het is een markant en fraai gebouw is opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst.

Bij dit grote paviljoen zijn de hoekrisalieten uitgewerkt tot torens met boven de dakgoot drie hoekige treden en daarop een koepelvormige, met ribben versterkte leien afdekking. De torens worden bekroond door een gesloten lantaarn en met daarop een lage koepel, bekroond door een rijk versierde smeedijzeren windvaan. Er zijn nokpionnen. Het paviljoen is opgetrokken in neobarokstijl.

D’ n Herk 25, voormalig paviljoen I, biedt nu onderdak aan het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen. Het heeft twee bouwlagen met twee hoekrisalieten. De originele uitbouw die het paviljoen verbond met de glazen gang is nog aanwezig. Het heeft de gevelindeling met de boogvormige vensters en de baksteendecoraties in de bekende kleurstelling, evenals het overdekte terras met balustrade en de daarop aansluitende tuin. Een forse dakpartij sluit het geheel af.

D’ n Herk 92,voormalig paviljoen J, staat momenteel leeg. Dit gebouw heeft één bouwlaag. Het grondplan is symmetrisch opgezet. De beide hoekrisalieten zijn uitgewerkt tot kleine zijvleugels. Ook hier zien we de gevelindeling met behulp van grote boogvormige vensters, evenals de baksteendecoraties. Het paviljoen is afgedekt me enorme schilddaken.

Anno nu

Het oude Hoofdgebouw aan de Stationsweg is inmiddels gesloopt. 'De triomfboog' die bij de entree stond, is behouden gebleven en heeft elders op Servaashof een nieuwe bestemming gekregen.
In 2017 is een nieuw bestemmingsplan voor Servaashof vastgesteld, een plan met meer flexibiliteit, minder woningen (dan het plan uit 2005) en meer kansen voor de monumentale en karakteristieke panden. Vincent van Gogh verwacht met de nieuwe opzet beter in te spelen op haar doelstellingen met betrekking tot verdere vermaatschappelijking voor haar cliënten.

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid

Zoals reeds gezegd, tijden veranderden en de geestelijke gezondheidszorg ook. Vincent van Gogh streeft naar een samenleving die normaal doet over psychiatrie, waarin mensen de mentale veerkracht hebben om van waarde te blijven voor zichzelf en anderen. Met als blik op de toekomst:: een ggz die bijdraagt aan sneller herstel en met een grotere rol voor de sociale omgeving.
Inmiddels is Vincent van Gogh een organisatie voor ggz die werkzaam is in de regio’s Noord- en Midden-Limburg, delen van Brabant en Gelderland.

Binnen locatie Servaashof in Venray zijn anno 2018 nog enkele specialistische centra gevestigd, afdelingen en appartementen voor cliënten met een langdurende zorgvraag op weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven in een prettige (beschermde) woonomgeving. En tot slot het Dienstencentrum waarin alle ondersteunende diensten van Vincent van Gogh zijn gevestigd.

Openingstijden

51.5272042, 5.9873067999999

In de buurt

Schouwburg Venray
De Glasloods - Glas in lood Atelier
Venrays Museum
Schouwburg Venray
De Glasloods - Glas in lood Atelier
Venrays Museum

Ontdek

Kapelke van Geloë
Kapel onder de Linden
British War Cemetery Overloon – Liberation Route
Imkerij Immenhof
Kasteel De Keverberg
Heilige Bernadette
Kapelke van Geloë
Kapel onder de Linden
British War Cemetery Overloon – Liberation Route
Imkerij Immenhof
Kasteel De Keverberg
Heilige Bernadette
Kapel der Aartsengelen
De legende van het Moocks Raampje
Museum Het Petershuis - Vestingstad Gennep
Kruittorens - Vestingstad Gennep
Ruïne Kasteel ter Horst
Dorpspomp met fluiterskaas
Bergerhof/Kapittelhof
Luisterplek 119 Kasteel Hattert - Liberation Route
Château de Raay
De Nieuwe Molen - Boerenleven Milsbeek
De Zaerumse Ezel
Kenniskeuken WO2 - Liberation Route
Indiemonument Meerlo
Maaslinie bij Oeffelt
Reichswald Forest War Cemetry - Liberation Route
Munitiehuisje
Onderduikersmonument Maasbree
Afrika Museum
Korenmolen Nooit Gedacht
Hanna van de Voort
Molen Sint Petrus
De Pottenbakker - Kunst & Keramiek
Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock
Dierbaar
Molen Nooit Gedacht
Heilige Christoffel
Museum de Peelstreek
Speeltuin Hagerweike
Sint Nicolaaskerk
Eerbetoon aan de Pottenbakkers - Kunst & Keramiek
Luisterplek 205 - Koud, nat en ontberingen
De Os
Raadhuis Belfeld
Monument van Mariaklok
Miniatuur Spoorstad Gennep - Duits lijntje
Draak
Heilig Hartklooster
Bezoekerscentrum Martinustoren
Molen Rust na Arbeid
Standbeeld mgr. Nolens
Goede herdertuin
Pand Veltmans
Veldkruis Klein Vink
Luisterplek 39 - Boerderij in niemandsland
Ursulinnenklooster Bisweide
Stone Hands - Kunst & Keramiek
Luisteren naar Fluisteren, klein -Kunst & Keramiek
Luisterplek 206 - Drama op de Maas
Burgemeesterswoning Broekhuizenvorst
De drie vijvers
Kendelbrug - Duits lijntje
Kapel Maria Onbevlekte Ontvangenis
Kasteel Huis Oyen en Mariakapel
Kasteel De Berckt
Autoveer Arcen-Broekhuizen
Theresiakapel
St. Martinuskerk Neer
De vreedzame krijger
Bijenhotel
Aspergestelling - Duits Lijntje
Grafveld Busjop
Sluizencomplex Sambeek-Afferden
Luisterplek 93 - Engelen aan de grens (Lib. route)
Parochiekerk St. Antonius Abt
De Plaggenhouwer
Kern met Pit
Het Brouwershuis
Genneper Molen - Vestingstad Gennep
Turfaak
De Turfsteker
Norbertus van Gennep - Vestingstad Gennep
Kasteel Malborg in Buggenum
Sint Martinuskerk Venlo
Barmhartige Samaritaan - Kunst & Keramiek
Keramiekcentrum de Tiendschuur
Symbool Verscheidenheid Kind
Borstbeeld Eduard van de Griendt
Landgoed Jachtslot de Mookerheide
Zonnevlucht
Kunstschatten Sint Lambertuskerk
De Vuurman
Grafmonument Bertus Aafjes
St. Norbertus van Gennep - Kunst & Keramiek
Molen De Welvaart in Horn
Kasteel Arcen
Leonardushoeve
Miniatuur van Maasbree
Kruiswegstaties en Kasteelmuur
Loswal - Liberation Route
Grafkruis Trineken Verschuren
Religieus Museum De Crypte
Theekoepel Inaborg
Culturele Bloem
Luisterplek 10 - Duitse trein ontsnapt
Autoveer Grubbenvorst-Velden
Trienke
Paard (bronzen beeld)
Commiezenwoningen - Duits lijntje
Het Schip zonder tong
Binneste boète beelden
St. Petrus Molen in Roggel
Uitkijktoren Baarlo
't Kasteelke
Grenssteen 1794
Wording
Veers
Pii Spiraal
Watertoren Egypte
Auroramolen in Baexem
Luyensmolen of Luismolen in Ittervoort
De Wijchense Molen
Luisterplek 94 - Middelaar in geestelijke nood
Museum de Brede
H. Johannes de Doperkerk
Oorlogs- en Vredesmonument
Nierspark - Vestingstad Gennep
Het Reizend Gezag
Spoorwoningen Heijenseweg Gennep - Duits lijntje
Grafmonument Eugene Dubois
Speelbos
Oorlogsmonument Sevenum
De Ontmoeting
Onze Lieve Vrouwe Kapel
Villa Sphagnum
Autoveer Lottum-Lomm
Monument van Verdraagzaamheid
Oorlogsmonument
Galgenmonument Krayelheide
Kapel Mook
Oorlogsmonument Antonio Barbaro
Oorlogsmonument Moeder Aarde
Innovatoren
Oorlogsmonument Broekhuizenvorst
St. Elisabethsmolen
Natuurmuseum Nijmegen
Schepenbank
Luisterplek 91 - Opgesloten dwangarbeiders gedood
Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn
Vrijheidsmuseum
Huize Schreurs
Kasteel Ten Hove in Grathem
Vredeskapel
Mariakruis Oude Tolweg
Oorlogsmonument Paratroopers
Voorhoevepark - Duits lijntje
St. Jozefkerk
Zichtstal boerderij Op den Haegh
Tankstation Keulsepoort
Carillon
Voormalige boerderij met bakhuisje - Boerenleven
Apolloniakapel
Sint Petrus- en Pauluskerk
Oorlogsmonumenten Helenaveen
Barbarakerk en kerkhof
Centrale Gedenkplaats
Barbarakapel
Infocentrum Groote Heide
Luisterplek 37 - Sint op MariaOord (Lib. Route)
Oorlogsmonument Groote Peel
Sint Jozefkapel Schandelo
Autoveer Vierlingsbeek-Bergen
Grenssteen Limburg - Gelderland
Loswal - Duits lijntje
Memoriekruis aan Sportlaan Belfeld
Molenrad - Kunst & Keramiek
Sint Annabeeld Veerweg
Houtsculpturen & zitbank aan de Lollebeek
Pastorie
Het Haantje
Kloostertuin St. Michaël
De Peelkabouters van Horst
St. Michaëlkerk
Man Vrouw Leven - Kunst & Keramiek
Monument Lancaster ED 973
Missiekruis Sint Paul
Molen De Hoop in Horn
Maasduinendoorsteek - Duits lijntje
Stolpersteine - Liberation Route
Venray War Cemetery
Frenske van de Kwartelemèrt
Parkje Den Doelhof
Mariakruis Belfeld
Villa Truijen
De Aar
The Boots of the Hunter
Luisterplek 9 -Bevrijders als sterren uit de hemel
Luisterplek 8 Door regen & modder -LiberationRoute
Oude Martinustoren - Liberation Route
Stadspomp met put - Vestingstad Gennep
Luisteren naar Fluisteren, klein -Kunst & Keramiek
Kerkhof in Ottersum
Houthuizer Kapel
Romeinse villa Afferden
Stadsmuur Mariaweide
Bevrijdingskruis Vorstweg
Keramiekstad Gennep - Kunst & Keramiek
Oud Kerkhof
Napoleon
3 wachters van Tegelen
Timmerman - Kunst & Keramiek
Kasteel Baexem
Hundje van Horst
Beeldjes van bekende Venlonaren
Maria, Zetel der Wijsheid
Nederlandse Oorlogsgraven Katwijk
Annakapel Broekhuizenvorst
Vestingswerken Genneper Huys
Voormalige Keuterij - Boerenleven Milsbeek
Huize Roffaert
Museum “de Oude Pottenbakkerij” - Kunst & Keramiek
Jules de Corte carillon
Toeristisch Overstap Punt (TOP) Pottenbakkerij
Maasbrug Gennep - Liberation Route
Mariakapel
Museum De Smid
Hoogwatermonument
Schoorsteen Canoy-Herfkens
Monument gebroeders Franken - Liberation Route
Den Alde Meule - Boerenleven Milsbeek
Historische Boerderijen
Wapenmonument Zwarteweg - Liberation Route
Nierspromenade - Vestingstad Gennep
Klokkenspel op Duitse Militaire Begraafplaats
St. Annakapel
Molenkapel
Fietsersmonument
Voormalig Klooster Keizerbosch
Sint Antoniuskapel
Mariakapel Holthees
Voormalig Raadhuis
St. Martinuskerk Tegelen
Bevrijdingskruis Lomm
Speeltuin t Speelvlak
De Haan
Klooster de Oude Munt
Mens en Natuur in Evenwicht
St. Nicolaaskerk
Luisteren naar Fluisteren, groot - Kunst &Keramiek
Gekke Maondaagfontein
Samenwerking - Kunst & Keramiek
Oorlogsmonument WACO glider
Kiepkerkes en Smalspoor
Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Vrede
Christus ontmoet zijn moeder
Stadhuis van Gennep - Vestingstad Gennep
Mariakapel - Kunst & Keramiek
Straterhof
Memorialmuur Arjan Betting
Wehrmachtshuisje
Luisteren naar Fluisteren, klein - Kunst &Keramiek
Emmaushof / Patershof
Landgoed Roepaen
Mariakapel
Oorlogs- en Vredesmonument Kessel
Domani (Dominicanenkerk)
De Gravenhof
Kasteel Horn in Horn
Niersgolven - Kunst & Keramiek
Infokiosk staakbonen
OLV van Altijddurende Bijstand - Kunst & Keramiek
Maasbrug Gennep - Kunst & Keramiek
Groene Gracht Theater - Vestingstad Gennep
Spoorwoningen Van Brederodestraat - Duits lijntje
Voormalige directievilla NBDS - Duits lijntje
Mijn ros verstaald
Peeltroef Medelo
Bezoekerscentrum Maasduinen In de Sluis
Stadion De Koel
De Goddelijke zaaier, gedenkteken Arnoldus Janssen
Klooster St. Elisabeth in Heythuysen
Defensiekanaal (Peel Raam Stelling)
Kippen
Vrijheidsplein Gennep - Liberation Route
Luisterplek 207: Een sprankje hoop
Huize Elka
Waakhonden - Kunst & Keramiek
Mariakapel Broekhuizenvorst
Groene Gracht - Vestingstad Gennep
Museum Peel en Maas
Kapel van O.L.V. van Zeven Smarten (Mariakapel)
Sluizen en Sluiswachtershuis Afwateringskanaal
Zakkenlift Den Boond
Rotonde Duits lijntje - Duits lijntje
Heilige Geestklooster
De Nieuwe Molen - Liberation Route
Indë-monument
Mariabeeld Kolenstraat
Vogels
Villa Kakelhof
Korenmolen De Grauwe Beer
Genneps Museumkwartier - Vestingstad Gennep
Pinakelhuis - Vestingstad Gennep
Wervel - Kunst & Keramiek
Pottenbakkerij de Olde Kruyk - Kunst & Keramiek
Vleermuizenkelder Sint Jansberg
De Hansenhof
Sint Anthoniusmolen
Knopen van Shinkichi Tajiri
Tiendschuur
Huize Brias in Baexem
Muntreliëf
Pieterpadbankje
Huize de Steegh
De Monnik
Luisterplek 221 - Een dag om nooit te vergeten
Monument Kunstenaarsverzet
Genneper Huys rotonde - Vestingstad Gennep
Voormalige Sociëteit Casino
Nieuwe Poort - Vestingstad Gennep
Brouwershuis
Hoogwaterhuis en Annakapel
Oude Pastorie
St. Antonius
Huize Maagdenberg
Ateliermuseum Jac. Maris
Autoveer Kessel-Beesel
Wasplaats De Sprunk
Directievilla Moutfabriek Aurora - Duits lijntje
Stadskantoor Venlo
Bezoekerscentrum Maasduinen Jachthut Op Den Hamer
Heilige Lambertus en St. Lambertuskerk
Commandobunker en verkeerstoren Fliegerhorst
Station Mill - Duits Lijntje
Ut Kievelmenneke
Kerk Broekhuizenvorst
Station Oeffelt - Duits Lijntje
Friedesse Molen
Kwirbrug - Duiker bij de Kwir
Kasteel Wijchen
Monument Geallieerde Soldaten
Gebogen Vorm - Kunst & Keramiek
De Schanstoren
Luisterplek 6 - Bruggenbouwers (Liberation Route)
St. Willibrordus kapel
Zandpoortmonument - Vestingstad Gennep
Drie Keramieken van de Noodkerk
Ellen Hoffmannplein - Liberation Route
Loc 094 - Duits lijntje
St Petruskerk
Asperge Kunstwerk
Leumolen (St. Ursulamolen)
Romeinse villa
Buitencentrum De Pelen
St. Christoffelkapel
Ooievaarsnest Stadhuis - Vestingstad Gennep
Kasteelruïne Geijsteren
Borstbeeld Gerard Gooden
Mariakapelletje en Annakapelletje
Ruïne Kasteel Blitterswijck
St. Martinus te paard - Kunst & Keramiek
De boerderij in het veen - Boerenleven Milsbeek
Tekens van de Tijd
Sint Josefschool
Loswal
Venrays Museum
Het Groene Gracht Sluisje - Vestingstad Gennep
Molenberg - Vestingstad Gennep
Drie gratiën
De Houthuizer Molen
Nieuwe Joodse begraafplaats
Romerhuis
Genneper Huys Beschietertjes - Vestingstad Gennep
Uitkijktoren Genneper Huys - Vestingstad Gennep
HeldenAAR
Raadhuis Ottersum
Watermolen
Organische stadstuin - Vestingstad Gennep
Kerk OLV Ten Hemelopneming
Gemeentehuis en bibliotheek - Vestingstad Gennep
Jocushaan
Maria Kapel Vilgert
Transit Camp - Liberation Route
Object - Kunst & Keramiek
Molenradmonument
Autoveer Baarlo-Steyl
British War Cemetery - Liberation Route Milsbeek
Voormalige Rijks HBS
Villa Wambacherbos
Draaiende Wielen - Duits Lijntje
Rosmolen
Villa Elise
Bevrijdingskruis Griendtsveen
Oorlogsmuseum Overloon
Kloostertuinen St. Agatha
Abdij Ulingsheide
Kranenbreukerhuis
Kamiël van de Piël
Uitkijktoren Wellerlooi
Drie vrouwen
Samen
Educatiepoel
De Gortmeule
Polaris
Kasteel Bleijenbeek
Nederlands Hervormde Kerk
Lambertus Perolles, fotograaf - Vestingstad Gennep
Vijf Mozaïeken
British War Graves - Liberation Route
Memorial Martelaren China
Terpsichore - Kunst & Keramiek
Ekspansie
Hangende Zaadlijst
Voormalig Raadhuis Neer
Kasteel d'Erp
Memoriekruis aan Rijksweg
De Goede Herder
Autoveer Afferden-Sambeek
Smalspoortunneltjes
Oorlogsbegraafplaats Mook
Kloosterpoortje Blitterswijck
Kasteel Aldenghoor in Haelen
St Martinus als jeugdig soldaat - Kunst & Keramiek
Kraanvogels
Odapark, centrum voor hedendaagse kunst
St. Jozefkapel
R.K. kerk Onze lieve vrouwe geboorte
Muzieksculptuur - Kunst & Keramiek
Moutfabriek Aurora - Duits Lijntje
Zutritt Verboten - Liberation Route
RK Cosmas en Damianus Kerk en toren
Landgoed Zelder
Kasteelpark 't Kempke
Verzetsmonument De Zwarte Plak
Pioniersmonument Grashoek
Molen Gerarda
Vlakbroek
Ruïne Gebroken Slot
Grenssteen Gelre-Kleef
Pagepark - Duits lijntje
Drukkerij St. Michaël
Stuwcomplex Baarlo-Belfeld
Selfiepoint Gennep
Julianapark
Monument Tijdelijke Amerikaanse Begraafplaats
Stadsmuur - Vestingstad Gennep
De Gelderse Postwagen
Expositie 40-45
Hagelkruis Horst
Voormalig Floriadeterrein/Venlo Greenpark
Oorlogsmonument
Luisterplek 5 - Duits vergaderkantoor
St. Martinuskerk Gennep
Oorlogsmonument Milsbeek - Liberation Route
Verdedigingswerken WO II – Liberation Route
Kasteel Ooijen
Kapel Landgoed Zelder
Herdenkingsmonument Nederlandse Militairen
St. Goar kapel
Bijenoase Hezeland
Monument Lancaster
Luisteren naar Fluisteren, groot -Kunst & Keramiek
Bezoekerscentrum Landgoed Bleijenbeek
Grafveld uit de ijzertijd
Lourdesbeeld bij RK Kerk Velden
De Bergense Schaapskooi
Highlanderbridge - Liberation Route
Sint Jozefkapel
Villa Moubis
Luisterplek 4 - Het verdwenen graf
Monumentale ijskelder
Kasteel Huys Heijen - Liberation Route
Apostelwoningen
Wegkruis Bong
Oorlogsmonumenten in het Raadhuisplantsoen
Kiss- Hang- and Smokespot
Kapel Antonius Abt
Strijd van Jakob en de Engel
Neergestorte Lancaster Bommenwerper
Raadhuis Tegelen
St. Lambertuskapel Reuver
Kiste Trui
Spelende Kinderen
Toren op het kerkhof in Bergen
Entente Cordiale & Overgave
Oorsprong
Kasteel Scheres
Monsigneur Nolensplein
Reliëfs Begraafplaats
Protestantse begraafplaats
Romeinse graven
De Duiker
Observatiepost Genneper Huys - Vestingstad Gennep
Klooster en bezoekerscentrum St. Agatha
Luisterplek 201 - Volhouden tot de laatste man
Kruiswegpark Trans Cedron
Wehrmachtshuisje
Jeneverbessen
Grathemer Molen in Grathem
Klooster Maria Roepaan - Liberation Route
Fietspendeldienst Arcen-Steyl
Buurtschap Ronckenstein
Ontginningsmonument Koningsven - Boerenleven
Bloedbeek
Waterstand Maas 1993
Kasteel de Borggraaf
Gedenksteen Kapitein Timmermans
Spieker
Waterradmolen
Hagelkruis Kruisweg
Mobilisatiemonument
Nedinsco fabriek en -toren
Heilig Hartbeeld Peter Roovers - Kunst & Keramiek
Floddergats
Toeristisch Overstap Punt (TOP) - Duits lijntje
Expositie Koninklijke Luchtmacht
Norbertus als aartsbisschop - Vestingstad Gennep
Norbertuspad - Vestingstad Gennep
De Melkende Non
Vliegend Paard
Keramiekmuur - Kunst & Keramiek
Mariabeeld Heijen - Kunst & Keramiek
De Watermeule
O.L.V. Kapel Schandelo
Peelkar
Kasteel Nieuwenbroeck
Mariakapel Vorstweg
Oorlogsmonument Belfeld
Kruispunt Beugen - Duits Lijntje
Heilig Hartbeeld
Missiehuis St. Michaël
Molen de Reus - Vestingstad Gennep
Lezend Meisje
Bevrijdingskruis Voort
Ruïne Villa Baron van Verschuer - Liberation Route
Uitkijktoren Paardekop
Huize Nab (Huize Meerlo)
Luisterplek 204 - Venlo-Hilton
Barmhartige Samaritaan - Liberation Route
Autoveer Middelaar-Cuijk
St. Lambertuskerk Horst
Villa Maria
Linnen garens drogen
Samenwerken
Luisterplek 7 - Verovering van Gennep (Lib. Route)
Monoliet
Joriskerk
Ellen Hoffmannplein - Kunst & Keramiek
Huiskapel Hasselt
Ald Weishoés
Joodse Begraafplaats - Liberation Route
Grensstation Gennep - Liberation Route
St. Gregortuin
Veldkapel met de verdwijnende Maria
Annakapel Arcen
Schatten, Sint Petrus Banden Kerk
Kerk Middelaar
Bezige Bij - Kunst & Keramiek
Protestantse Kerk - Vestingstad Gennep
Fiets- en voetveer Arcen-Lottum
Kruiswegstaties van Tienray
Evacuatiekruis Straelseweg
Fietsveer Neer-Rijkel (gem. Beesel)
Wilhelminapark
Maaslinie Katwijk
ZIJN
St. Wilbersput
De Haverkist
Kloosterboerderij Schoneborg
Watertoren
Kapel op de Stokt
Tramhalte Heijen
Molenmonument
Kuuzemonument
Ruïne Poldermolentje - Boerenleven Milsbeek
Maasbrug Gennep - Duits Lijntje
Hoofdpostkantoor Keulse Poort
Het Ketelhuis
Koe met vallend melkmeisje
Ginkgo-boom op Duitse Militaire begraafplaats
St. Janskapel
Luisterplek 215 - Voor volk en vaderland
Romeins grafveld St. Martinuskerk
Luisterplek 117 - Slag bij Overloon (Lib. route)
Jump Off
Hoogwatermonument Arcen
Luisterplek 200 - Verraderlijke doorn in het vlees
Monument 7de Amerikaanse Pantserdivisie
De Stier - Kunst & Keramiek
The Balance of Change
Kasteel Kaldenbroek
t Schinkemenke
Keramiekrotonde - Kunst & Keramiek
Duits Lijntje
Luisterplek 35. Brug no. 7 (Liberation Route)
De Bovenste Plasmolen
Voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis St.Anna
Wolvengroep
Luisterplek 202 - Wachter van de Peel
Luchtvaartmonument de Ballonzuil
Romeinse brug Middelaar - Cuijk
Mariakapel - Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Luisterplek 203 - Goed of fout
Liberation Route
Sint Paulusbeeld
Molen Gerarda - Liberation Route
Het Smalspoorbruggetje - Kunst & Keramiek
t Zonnelied
Loswal
Oorlogsgedenkteken Schandelo