PROFIEL

Wandelroute Maaskant

Deze route begint bij het oude stadhuis in het centrum van Gennep. Dit sprookjesachtige gebouw in Hollands renaissancistische bouwstijl, uit het begin van de 17e eeuw, heeft als bijzonder kenmerk een achthoekige traptoren. Bovenin bevindt zich een carillon met 25 klokken, dat ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van de stad in 1950 door de burgerij aan de gemeente is geschonken.

Links van het stadhuis staat de Nederlands Hervormde Kerk uit de tweede helft van de 17e eeuw, oorspronkelijk ‘Predigt Haus’ genaamd. Om de bouw in barokke stijl te kunnen bekostigen werden er bedelbrieven rondgestuurd; deze werden later tot in Groningen teruggevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de klokken door de Duitse bezetters weggehaald. Na de oorlog vond koster-organist Schut de grote klok zuiver op zijn gehoor terug in de Vechtstreek.

De uitgegraven put op de Markt voor het stadhuis is het restant van de vroegere watervoorziening van de stadspomp, waarvan u enkele meters verderop een replica aantreft. De burgers betaalden voor het water jaarlijks pompengeld; ze waren verplicht leren emmers in huis te hebben om bij brand direct te kunnen gaan blussen. Aan uw rechterhand ziet u streekmuseum ‘Het Petershuis’, een laatmiddeleeuws pand in laatgotische stijl. Gezien de vormgeving was het gebouw waarschijnlijk aanvankelijk een pakhuis. Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw is het bewoond geweest. De laatste erfgenaam, professor Johan
Peters, schonk het aan de Gennepse gemeenschap. Na een grote renovatie werd het gebouw in 1983 in gebruik genomen als museum.

Schuin achter het museum rijst aan de Haspel een gotische kerktoren op – het restant van de oude St.-Martinuskerk die in de Tweede Wereldoorlog is verwoest. Deze toren is omstreeks 1865 gebouwd naar een ontwerp van de beroemde architect Pierre Cuypers. De na de oorlog teruggevonden 15e en 17e eeuwse klokken zijn in de nieuwe St.-Martinuskerk aan de Zuid-Oostwal geplaatst. Als u linksaf de Genneperhuisweg in gaat en daarna rechtsaf de Maaskempweg volgt, ziet u wat verderop links de waterzuiveringsinstallatie van de stad. Rechts in de verte ziet u de ruïnes van het Genneperhuis overblijfselen van een rond het jaar 1000 gebouwde sterke burcht aan de splitsing van de Maas en de Niers. Vanaf dit strategische punt werd de handel op beide rivieren gecontroleerd. De vesting werd zowel door Spanjaarden en Fransen als Nederlanders bevochten; ze is meerdere malen verwoest en weer herbouwd. Het Genneperhuis is het geboortehuis van de heilige Norbertus (1080-1134), stichter van de orde der Norbertijnen en van meer dan 600 kloosters in Europa.
Maar ook de Heren van Gennep – een belangrijk geslacht – huisden hier in de 14e eeuw. Het wapen van deze familie stond model voor het gemeentewapen van Gennep: een Andreaskruis in goud en keel met vier droogscheerdersscharen. Dit ter herinnering aan de rijke schapenteelt op de heidevelden in de omgeving van de stad. In de nabije toekomst zullen de resten van het Genneperhuis beter te zien zijn als daar o.a. een wandelroute is gerealiseerd.

Uw wandeling eindigt op het Ellen Hoffmannplein. Dit unieke mozaïkplein bestaat uit viertien hele en vijf halve cirkels en is gemaakt door de uit Gennep afkomstige Frans Smeets en zijn dochter Isabelle. Veel inwoners hebben daarbij geholpen. Het bijzondere ontwerp van het gemeentekantoor en de bibliotheek aan het plein is van de hand van het architectenbureau Alberts en van Huut. Meer informatie over het plein kunt u vinden op het paneel aan het gemeentekantoor. Bij de VVV in de bibliotheek is hierover ook een brochure met uitgebreide informatie en foto’s te verkrijgen.

Startpunt
Markt 1, 6591 BZ Gennep
Herkenningspunt
het oude stadhuis
Lengte
7 km
Knooppunten
68,48,69,58,45,46,24,68

Gemiddelde van 2 beoordelingen.

Ingediend door imagro op do, 05/25/2017 - 15:54

Permalink

Naam
Jo
Beoordeling
Bericht
ronduit waardeloze route aanduiding. het wemelt van de gele bordjes, die elkaar voortdurend tegenspreken. twee bordjes op dezelfde paal die verschillende richtingen uitwijzen. het is ons niet gelukt hier wijs uit te worden.

Ingediend door imagro op za, 07/28/2018 - 15:46

Permalink

Naam
dirk
Beoordeling
Bericht
Leuke app. Wandeling viel helaas tegen. Deze route kan je beter de rijkswegroute noemen.

Maaslinie Katwijk

Tussen Cuijk en Katwijk staan langs de Maas 10 kazematten en bij de spoorbrug 1 grote rivierkazemat. Het zijn rijksmonumenten. Ze werden in de jaren voor W.O. II gebouwd om een eventuele aanval vanuit…

Ontdek meer >
Grensmaas route
41 km | Grathem

Andere routes

6 km

Hanssum wandelroute Neer

Neer

Ontdek meer
17 km

“Pluk de dag” fietsroute

Heijen

Ontdek meer
25 km

Fiets door de Tachtigjarige Oorlog

Plasmolen

Ontdek meer
12 km

Dorperheide route

Arcen

Ontdek meer